Bureaustudie

Voor Royal Haskoning DHV hebben wij een behoefte onderzoek uitgevoerd voor Qruquiusgebied in het Oostelijk Havengebied Amsterdam. Het betreft een transformatie van het vanouds industriële deel naar een levendig en duurzaam werk- en woongebied, waarbij het industriële karakter behouden blijft. Het verrichte onderzoek is verricht in het kader van artikel 3.1.6. van de Bro. In dit rapport is de behoefte van diverse functies in kaart gebracht. Zo is er gekeken naar de vervangings- en uitbreidingsvraag, de mogelijkheden voor herstructurering of intensivering van bestaande locaties en het benutten van ruimte op locaties elders in de regio.