Gemeente Wageningen

Voor deze gemeente hebben wij het grondbedrijf opnieuw opgezet en vormgegeven. Hiervoor hebben wij de nota grondbeleid geschreven en hebben we het grondbedrijf financieel in control gebracht met behulp van ons Financieel Beheerprogramma FIBE.