Walenhoekseweg Ochten

Deze locatie ligt naast de A 15 en de toegangsweg naar Ochten. Parallel aan de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein Ochten is op deze locatie een carpoolplaats aangelegd en een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein gerealiseerd. In nauwe samenwerking met de eigenaren van het bestaande bedrijventerrein is een bestemmingsplan opgesteld voor een gemengd bedrijventerrein. Naast reguliere bedrijvigheid is er nu ook plaats voor innovatieve bedrijven. OJAH en Phycom B.V. hebben zich er gevestigd. OJAH produceert het vervangend vleesproduct Beeter. Phycom B.V. is een onderneming welke zich heeft gespecialiseerd in Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch).