Projectmanagement

De herontwikkeling van het veilingterrein kende een moeizaam proces. Voor deze ontwikkeling is in eerste instantie een exploitatieplan opgesteld. Latere onderhandelingen met de grondeigenaren hebben uiteindelijk geleid tot anterieure overeenkomsten. Op deze locatie worden ca 100 woningen een kerk en een uitbreiding van een zorginstelling gerealiseerd.