Gemeente Neder-Betuwe

Met behulp van ons Financieel Beheerprogramma FIBE en ons Grondexploitatiemodel hebben wij voor het grondbedrijf in 2011 in 2 maanden tijd de jaarrekening opgesteld en alle in exploitatie zijnde complexen geactualiseerd en herzien.