Kop West

Voor de gemeente Purmerend bieden we plan economische ondersteuning. We ondersteunen de gemeente bij onderhandeling van de verkoop van kavels, het opstellen en actualiseren van de grondexploitatie en overige plan economische activiteiten.