Klein Where

Voor de gemeente Purmerend bieden we plan economische ondersteuning. We ondersteunen bij de verwerving van percelen, het verkopen van bouwkavels, opstellen van de grond- en vastgoedexploitatie en het opstellen van het exploitatieplan.