Onderhandelingen namens gemeenten en marktpartijen

Voor diverse gemeenten hebben wij voor diverse uitbreidingslocaties de onderhandelingen met marktpartijen en de plaatselijke corporatie gevoerd. Voor bijna alle locaties zijn anterieure overeenkomsten opgesteld waarbij de kosten voor de gemeente verzekerd waren. Voor de te maken kosten hebben wij een vereveningsmodel ontwikkeld. Met dit model worden de kosten voor zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen inzichtelijk gemaakt.