Diverse projecten groot onderhoud en reconstructie provincie Gelderland

De provincie Gelderland is met 1.200 kilometer rijweg de grootste provinciale wegbeheerder van Nederland. Om deze wegen in goede conditie te houden vindt jaarlijks groot onderhoud plaats. Tevens vinden er reconstructies plaats. Om al deze werkzaamheden voor te bereiden en te begeleiden levert Vandaag Groep hier een bijdrage in door middel van werkvoorbereiding en toezicht.

Enkele projecten die qua voorbereiding en toezicht zijn gedaan door Vandaag Groep zijn:

• Groot onderhoud A325 Arnhem – Nijmegen (provinciale snelweg);
• Groot onderhoud en reconstructie N309 Elburg – ’t Harde inclusief bebouwde kom Oostendorp en bebouwde kom ’t Harde;
• Groot onderhoud N789 Voorst – Loenen inclusief bebouwde kom Klarenbeek;
• Groot onderhoud en reconstructie N308 Elburg – Wezep;
• Groot onderhoud en reconstructie N309 Epe – ’t Harde;
• Groot onderhoud en reconstructie N303 Putten – Voorthuizen.

Inhoud werkzaamheden:
Het inventariseren en opstellen van het bestek (in KPD) en tekeningen, begeleiden en opstellen tekeningen ten behoeve van verkeersmaatregelen, voor uitvoering overleg voeren met hulpdiensten, openbaar vervoer, omliggende gemeenten, bedrijven en bewoners. Indien nodig overleg voeren met en begeleiden van werkzaamheden nutsbedrijven. Voorts bestaan de werkzaamheden uit:

• Toezicht houden op werkzaamheden tijdens uitvoering;
• Bijhouden van hoeveelheden;
• Controle of het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd conform bestek en tekeningen;
• Controle op naleving van de planning;
• Bijwonen en opstellen verslagen van bouwvergaderingen;
• Opstellen van dagrapporten;
• Opstellen van weekrapporten;
• Opstellen van termijnen;
• Beoordelen van afwijkingsrapporten van de aannemer;
• Overleg hulpdiensten, bedrijven en bewoners tijdens werkzaamheden;
• Controleren van verkeersmaatregelen;
• Het opstellen van een voorlopige eindafrekening.

De mensen van Vandaag Groep zijn bekend met de volgende softwarepakketten:
• KPD bundel voor het opstellen van bestekken;
• KPD besteksadministratie voor het bijhouden van administraties en opstellen termijnen;
• VISI voor onderlinge communicatie tussen opdrachtgever en aannemer;
• Word voor het opstellen van verslagen;
• Excel voor het opstellen van diverse overzichten.