Projectontwikkeling

De Vandaag Groep is actief op de markt op zoek naar locaties waar een “vlekje” op zit. Dit zijn locaties van gemeenten of marktpartijen maar ook van particulieren welke op grond van bestaande bestemmingsplan(nen) niet of onvoldoende tot ontwikkeling komen. Wij voeren marktonderzoeken uit voor deze locaties en stellen aan de hand daarvan een alternatief ontwikkelplan en stedenbouwkundige schets op. Tevens zoeken wij voor de grondeigenaar een passende marktpartij. Doel is om een dergelijke locatie tot ontwikkeling te brengen waarbij aan de gemeente zekerheid wordt geboden ten aanzien van de afname en betaling van de grond. Enkele locaties waar die tot ontwikkeling zijn gekomen of waar we nog aan werken zijn: Opheusden Herenland fase 5, 80 woningen Dodewaard: Deelplan Fructus, 35 woningen Overasselt: Werklandschap bedrijfskavels plus bedrijfswoning, beoogd doel gemengde ontwikkeling wonen, werken en zorg Bemmel: Oude brandweer locatie, herontwikkeling naar wonen