“Stakenbeek heeft weer charme”, gemeente Oldenzaal

Afkoppeling van regenwater staat bij de gemeente Oldenzaal hoog op de agenda. Vuile overstorten worden daardoor tot een minimum beperkt. Om het afkoppelen van regenwater goed, maar nog belangrijker ook gedoseerd af te kunnen voeren is In de periode oktober 2013 tot maart 2014 de Stakenbeek in Oldenzaal flink onder handen genomen. Het slib is eruit gehaald, het waterpeil is verlaagd en flauwe taluds zorgen voor een natuurlijk landschap midden in het bedrijventerrein. De beek fungeert nu als opvangbak voor regenwater. Langs de beek is een gecombineerd fiets- en wandelpad gemaakt, welke tijdens hevige neerslag onder water staat om het water tijdelijk te bergen. Een unieke combinatie van functies. De Vandaag Groep heeft voor deze ontwikkeling het gehele traject van voorbereiding tot en met realisatie verzorgd. Goede afstemming met aanliggende bedrijven, maar ook met waterschap en brandweer hebben geresulteerd in een succesvol project. Op 13 maart 2014 door de TC Tubantia mooi omschreven als “de Stakenbeek heeft weer charme”.